Koncepce mládeže TJ Pátek

patron

Koncepce – Základní metodika výchovy mládeže TJ Pátek

Dlouhodobém časovém horizontu se oddíl TJ Pátek těší velmi dobré výchově mládeže. Pohledem na kádr dnešního A mužsta ho tvoří 50% odchovanců. Tento stav je obrazem trpělivé v čase přerušované práce s mládeží. Jasným faktem, že fotbal v Pátku nebude ekonomicky schopen vytvořit kvalitní mužstvo z hráčů skoupených ze všech koutů okresu nebo Středočeského kraje. Z tohoto důvodu klade vedení TJ Pátek velký důraz na výchovu mládežnických fotbalistů, kteří by měli do budoucna hrát klíčovou roli v dalších ambicích našeho oddílu. Z řad mládežnických mužstev by však neměli růst pouze hráči pro první mužstvo, ale i pro další oddíly.

Celkově tato fotbalová farma obnáší více jak 100 chlapců a dívek, 9 trenérů a dalších dobrovolníků složených především z řad rodičů a nadšenců klubu.

Velký důraz se v TJ Pátek klade na obecný rozvoj osobnosti hráče, neboť pouze třetina složitého rozvoje mladého fotbalisty se odehrává na hřišti. Přeměna talentu ve výborného hráče se z větší části odehrává mimo něj. Podstatnou roli hraje zázemí v rodině a optimální spolupráce rodičů, trenéra a učitelů ve školách. I proto se o studijní výsledky hráčů zajímají trenéři jednotlivých družstev. Důslednost, pečlivost a trpělivost ve škole i na hřišti, spolu s přiměřenou skromností jsou vlastnosti, bez kterých nelze dosáhnout opakovaných vítězství.

Zázemí je základní stavebním kamenem pro práci s mládeží. TJ Pátek se může pochlubit kompletní sportovním tréninkovým vybavení (vice jak 60 míčů velikostí 3 a 4, nezbytným dostatkem kuželů, tyčí, různých velikostí branek, pomůcek na rozvoj obratnosti, orientace, gymnatisky, síly, atd.). V dalších plánech TJ Pátek je vybudování dvou nových hřišť místo stávajícího betonového hřiště. Jedním z nich by mělo být fotbalové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 40x25m a druhé multifdunční pro další sporty jako basketball, tenis, volejbal, nohejbal, atd.

Počet tréninkových a zápasových hodin týdně v závislosti na tréninkových možnostech TJ Pátek:

U6 a mladší – 2,5h týdně

U7 – 3h týdně

U8,U9,U10 – 4h týdně

U11 – 5h týdně

U12-15 – 6h týdně

U16 – U19 – 6h týdně

      1. Předvýchova U6 -11 (školička, mini přípravka, mladší přípravka a starší přípravka)

Hlavní náplň – obecná,komplexní tělesná příprava hráčů , rozvoj sportovních dovedností , příprava na plnění pozdějších náročnějších tréninkových povinností. Důraz na hravost , kreativitu a individuální sebeprosazení. Schopnost hry 1:1

U6 a mladší – všechny druhy her a sportů se zaměřením na rozvoj techniky, obratnosti, komunikace a sebedůvěry, chválit, chválit, chválit.

U7 : 1.5 hod. specializace – rozvoj techniky, průpravné fotbalové hry malých forem
1,5 hod. komplexní rozvoj – gymnastika , atletika , úpolové sporty ,

U8-U10 : 3 hod. specializace – rozvoj techniky hčj , průpravné fotbalové hry malých forem atd.
1 hod. komplexní rozvoj – gymnastika ,úpolové sporty , atletika, plavání, bruslení

U11 : 3 hod. specializace – rozvoj techniky hčj , průpravné fotbalové hry atd
3 hod. komplexní rozvoj- gymnastika, úpolové a bojové sporty, atletika, plavání, bruslení

„Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné.“ Jack London

    2. Základní výchova U 12-15 (mladší a starší žáci)

Hlavní náplň – důsledný rozvoj fotbalových dovedností, základy taktiky, komplexní rozvoj. Důraz na hravost , kreativitu, tvorba osobnost i, učení se vítězit vlastním stylem . Od U 14- zvýšení důrazu na týmovost a odevzdání svých schopností kolektivu . Schopnost hry 1:1
Počet tréninkových hodin týdně : 6
4 hod. specializace – důsledný rozvoj hčj , základy taktiky ,průpravné fotbalové hry ,rozvoj rychlosti
2 hod komplexní rozvoj – gymnastika , úpolové a bojové sporty , atletika , plavání atd.

    3. Specializovaná výchova U 16-19 (dorost)

Hlavní náplň – specializovaný rozvoj fotbalových dovedností , taktika , komplexní rozvoj . Důraz na rozvoj individualit v kolektivním pojetí , zvládnutí více herních stylů a rozestavení , sebevědomí v situacích 1:1 , specialní trénink podle postu . Větší důraz na zodpovědnost a cestu k vítězství nejen na hřišti, ale i soukromém životě!

U19 : Příprava na přechod do seniorské kategorie , získávání návyků
z dospělého fotbalu .
Počet tréninkových hodin týdně: 6
4,5 hod- specializace – hčj, taktika,průpravné hry, rozvoj síly , rychlosti a speciální vytrvalosti

1,5 hod – komplexní rozvoj – gymnastika ,úpolové a bojové sporty , atletika , rozvoj komplexní síly

      4. Psychologická příprava metodiky tréninkového procesu všech kategorií:

  • –  radost ze hry–U6–U19
  • –  kreativita a tvůrčí myšlení – U6 – U19
  • –  sebedůvěra – U6 – U19
  • –  za každou dobře provedenou věc chválit a chválit – U6 – U19
  • –  korekce opravou a pochvalou, bez většího nátlaku – U6 – U12
  • –  pozitivní přijmání kritických korekcí – U12 – U19
  • –  osobní disciplína při plnění povinností na hřišti , i mimo něj – U7 – U19

– týmová komunikace a vědomé zvládnutí přidělených rolí na hřišti i mimo něj – U16 – U19

– zvládnutí povinnost zvítězit – U19